Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της επιχείρησης Grigori Economics & Solutions (GES). Η επιχείρηση προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και οικονομικής ανάλυσης. Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η πλήρης κάλυψη των αναγκών του πελάτη μέσω καινοτόμων και ολοκληρωμένων συστημάτων εξυπηρέτησης.

Λογιστική παρακολούθηση

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλές Μάρκετινγκ

Επαγγελματική μελέτη ανάπτυξης επιχείρησης

Στρατηγική Επιχειρήσεων