Προφίλ

Η επιχείρηση GES δραστηριοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα και προσφέρει μια ποικιλία οικονομικών υπηρεσιών. Παράλληλα μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη και την βελτιοποίηση της παρουσίας της επιχείρησής σας μέσω συμβουλών και μέσω πρόσθετης βοήθειας για την εξεύρεση των βασικών στοιχείων της αγοράς στόχου.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Η επιχείρηση προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και οικονομικής ανάλυσης. Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η πλήρης κάλυψη των αναγκών του πελάτη μέσω καινοτόμων και ολοκληρωμένων συστημάτων εξυπηρέτησης.

Περισσότερα

Έγγραφα

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε βοηθητικά έγγραφα

Περισσότερα

Τελευταία άρθρα