Υπηρεσίες

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της επιχείρησης Grigori Economics & Solutions (GES). Η επιχείρηση προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και οικονομικής ανάλυσης. Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η πλήρης κάλυψη των αναγκών του πελάτη μέσω καινοτόμων και ολοκληρωμένων συστημάτων εξυπηρέτησης.

Λογιστική παρακολούθηση

 • Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
 • Διεκπεραιώσεις / Υπηρεσίες διασφάλισης
 • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης φορολογικών υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού
 • Ιδρύσεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Μεταβιβάσεις – Εξαγορές Εταιριών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Οικονομολογοτεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Επίλυση ενδοεταιρικών θεμάτων
 • Διαφορές εταίρων ως προς τον κατάλληλο επιχειρηματικό σχεδιασμό
 • Διαφορές που προκύπτουν από τις οικονομικές αναλύσεις εταιρειών
 • Αναπτυξιακές και καινοτόμες ιδέες εργασίας Αναλύσεις κόστους
 • Σχεδιασμός – Συμβουλές – Ανάλυση

Συμβουλές Μάρκετινγκ

 • Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή & Αγοράς
 • Ανάλυση Συμπεριφοράς Ανταγωνισμού
 • Ανάλυση και Έυρεση Δικτύων Διανομής
 • Προβολή & Προώθηση
 • Έρευνα & Ανάπτυξη Αγοράς
 • Τοποθέτηση στην αγορά στόχο (target market)
 • Τοποθέτηση προϊόντος

Επαγγελματική μελέτη ανάπτυξης επιχείρησης

 • Ανάληψη κινδύνου και μόχλευση (cost analysis & leverage)
 • Αξιοποίηση media και τεχνολογιών marketing
 • Τεχνικές προσανατολισμού αγοράς
 • Καινοτομίες
 • Συνεργασίες
 • Συντονισμός εργασιών

Στρατηγική Επιχειρήσεων

 • Start-Ups
 • Προγράμματα Πίστης
 • Λύσεις Εμπορικής ευαισθητοποίησης
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Ανάλυση των τάσεων της αγοράς
 • Εστίαση ανοικτής αγοράς